Bình phàm thiếu niên Vương Phong vô tình xuyên không đến Haikyuu thế giới.

Đồng thời còn thức tỉnh thêm một cái Chúa Tể Sân Bóng Hệ Thống.

Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có.

Hãy cùng xem hành trình của Vương Phong trên con đường trở thành một truyền kì này.

Map:Haikyuu , Hajime No Ippo, Subasa Giấc Mơ Sân Cỏ, Kuroko, ......và những map khác.

...........
Mới nhất
6 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
152,150
Linh khí
265
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • vulamcao đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • tuisidaxatuira1999 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • minhnhut01 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • Huyluu6 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • darkside đề cử 13 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • vulamcao đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • black2007 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • sangtran đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • tanhung2580 đề cử 6 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • serryproak10 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • tathan1995 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • tanhung2580 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • [email protected] đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
hoangpham01 Avatar

hoangpham01

Level: 0
1
34
0

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

183 bình luận


darkside 65
tanhung2580 35
tathan1995 25
serryproak10 25
Huyluu6 25
vulamcao 20
sangtran 10
black2007 10
tuisidaxatuira1999 10
minhnhut01 5