Đánh giá
Đã có 16 người đánh giá
Hàn Ngu, không thích không vào.

Người: SNSD! Còn có các diễn viên nhân vật khách mời!

Đã có ba quyển, nhân phẩm bảo hộ, tuyệt không TJ.
Mới nhất
8 tháng trước

Đề cử

vote
1
Nguyệt phiếu
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

QueenOfAngels Avatar

QueenOfAngels

Level: 0
1
0
2125

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận