Đánh giá
Đã có 17 người đánh giá
Hàn Ngu, không thích không vào.

Người: SNSD! Còn có các diễn viên nhân vật khách mời!

Đã có ba quyển, nhân phẩm bảo hộ, tuyệt không TJ.
Mới nhất
1 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
21,460
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

QueenOfAngels Avatar

QueenOfAngels

Level: 0
1
0
582

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận