Harry Potter Cùng Bí Mật Bảo Tàng

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.7/ 10 - 55 phiếu
Nói đơn giản một chút , chính là một cái gọi là Ewen Mason thiếu niên , xuyên qua đến Harry Potter thế giới ma pháp , đến Hogwarts đi học cố sự!

Ewen so với Harry tiểu một cái niên cấp , Gryffindor đường đi , không ngựa giống , không làm chuyện gay!

Đồng nhân harry potter, main chỉ thích hermione, ron có vẻ tà ác ...
Cầu vote tốt, cầu thanks dưới mỗi chương !!!!

Trích Đoạn

quocbao2904 1 nguyệt phiếu

shaolinkungfu 1 nguyệt phiếu

Xem hết

Chương 747: Sức mạnh tự nhiên

Chương 746: Ác ma tế đàn

Chương 745: Năm xưa linh hồn

Chương 744: Miêu Đầu Ưng U Linh

Chương 743: Âm trầm cổ bảo

1 - Chương 1: Miêu Đầu Ưng cùng nam hài

2 - Chương 2: Tương lai học trưởng

3 - Chương 3: Tới nhà của ta làm khách đi

4 - Chương 4: Đến Hẻm Xéo đi

5 - Chương 5: Weasley một nhà

6 - Chương 6: Ewen ma trượng

7 - Chương 7: Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn tranh

8 - Chương 8: Căn phòng rách nát sinh hoạt

9 - Chương 9: Bay đến Hogwarts

10 - Chương 10: Snape giáo sư

11 - Chương 11: Tới trễ phân viện nghi thức

12 - Chương 12: Hogwarts Ma pháp báo

13 - Chương 13: Một phong gầm to tin

14 - Chương 14: Colin Creevey

15 - Chương 15: Hagrid nhà gỗ nhỏ

16 - Chương 16: Chuẩn bị bài viết

17 - Chương 17: Luna Lovegood

18 - Chương 18: Ewen trả thù

19 - Chương 19: Ewen lo âu

20 - Chương 20: Hèn yếu cùng hèn mọn

21 - Chương 21: Đến Hogsmeade

22 - Chương 22: Xung đột cùng hỗn chiến

23 - Chương 23: Đệ nhất kỳ báo chí

24 - Chương 24: Chưa từng có thành công

25 - Chương 25: Nội dung cốt truyện tan vỡ

26 - Chương 26: Niko ngày giỗ dạ tiệc

27 - Chương 27: Phóng viên mời riêng Niko

28 - Chương 28: Lần đầu tiên tập kích

29 - Chương 29: Bị hóa đá Norris phu nhân

30 - Chương 30: Slytherin mật thất

Xem hết