Harry Potter Cùng Bí Mật Bảo Tàng

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.7/ 10 - 57 phiếu
Nói đơn giản một chút , chính là một cái gọi là Ewen Mason thiếu niên , xuyên qua đến Harry Potter thế giới ma pháp , đến Hogwarts đi học cố sự!

Ewen so với Harry tiểu một cái niên cấp , Gryffindor đường đi , không ngựa giống , không làm chuyện gay!

Đồng nhân harry potter, main chỉ thích hermione, ron có vẻ tà ác ...
Cầu vote tốt, cầu thanks dưới mỗi chương !!!!

Trích Đoạn


Chương 937: Sử dụng đoạt hồn chú

Chương 936: Sinh khí Harry

Chương 935: Gryffindor trừ 10 điểm

Chương 934: Lớp năm hắc phòng ngự ma pháp

Chương 933: Không ổn định Harry

1 - Chương 1: Miêu Đầu Ưng cùng nam hài

2 - Chương 2: Tương lai học trưởng

3 - Chương 3: Tới nhà của ta làm khách đi

4 - Chương 4: Đến Hẻm Xéo đi

5 - Chương 5: Weasley một nhà

6 - Chương 6: Ewen ma trượng

7 - Chương 7: Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn tranh

8 - Chương 8: Căn phòng rách nát sinh hoạt

9 - Chương 9: Bay đến Hogwarts

10 - Chương 10: Snape giáo sư

11 - Chương 11: Tới trễ phân viện nghi thức

12 - Chương 12: Hogwarts Ma pháp báo

13 - Chương 13: Một phong gầm to tin

14 - Chương 14: Colin Creevey

15 - Chương 15: Hagrid nhà gỗ nhỏ

16 - Chương 16: Chuẩn bị bài viết

17 - Chương 17: Luna Lovegood

18 - Chương 18: Ewen trả thù

19 - Chương 19: Ewen lo âu

20 - Chương 20: Hèn yếu cùng hèn mọn

21 - Chương 21: Đến Hogsmeade

22 - Chương 22: Xung đột cùng hỗn chiến

23 - Chương 23: Đệ nhất kỳ báo chí

24 - Chương 24: Chưa từng có thành công

25 - Chương 25: Nội dung cốt truyện tan vỡ

26 - Chương 26: Niko ngày giỗ dạ tiệc

27 - Chương 27: Phóng viên mời riêng Niko

28 - Chương 28: Lần đầu tiên tập kích

29 - Chương 29: Bị hóa đá Norris phu nhân

30 - Chương 30: Slytherin mật thất

Xem hết