Nói đơn giản một chút , chính là một cái gọi là Ewen Mason thiếu niên , xuyên qua đến Harry Potter thế giới ma pháp , đến Hogwarts đi học cố sự!

Ewen so với Harry tiểu một cái niên cấp , Gryffindor đường đi , không ngựa giống , không làm chuyện gay!

Đồng nhân harry potter, main chỉ thích hermione, ron có vẻ tà ác ...
Cầu vote tốt, cầu thanks dưới mỗi chương !!!!

Đề cử

vote
40
Nguyệt phiếu
128
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Đẹp Trai Có Gì Sai
154
96363
537

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

4 bình luận


kihome 60
nhnghia 20
shaolinkungfu 6
Vipcn1 2