Hậu Tiên Nghịch

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.8/ 10 - 12 phiếu
Viết như một bộ đồng nhân Tiên Nghịch của Nhĩ Căn mong mọi người ủng hộ..
Lưu ý ....Chĩ dành cho người yêu Tiên Nghịch
Vote ủng hộ cho fan Nhĩ căn nhé


Nghịch Thiên Mệnh , Nhất Tu Tiên

Trích Đoạn

bjenxanhty 1 nguyệt phiếu

Xem hết

Chương 19. Thiên Đạo Trúc Cơ

Chương 18 Ngộ Sinh Tử Ý Cảnh

Chương 17 Tâm Vong Tất Vong

Chương 16 Chĩ Bằng Vào Ta

Chương 15 Thiên Phong Kỳ Quái