Bị phế tài đột kích ngược, ngươi là có hay không khuất nhục?

Trở thành thiên tài đá kê chân, ngươi là có hay không bi phẫn?

Thân là ra trận hai tập liền treo bia đỡ đạn, ngươi là có hay không không cam lòng?

Không cần lo lắng, tất cả có ta!

Thân là chư thiên vạn giới duy nhất hệ thống thương nghiệp cung ứng, ta có thể vì ngươi lượng thân làm riêng các loại bên người hệ thống, để ngươi từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao.

Thiếu niên, hãnh diện thời điểm đến!

Thiếu niên, phản giẫm phản đột kích ngược đã đến giờ!

Thảo Luận Trích Đoạn


Chương 567: Phù văn chí bảo, tiện tay liền

Chương 566: Chân Long Bảo Thuật, Chí Tôn biệt

Chương 565: Nguyên Thủy Chân Giải, thành tiên

Chương 564: Thái cổ di loại? Ăn đi!

Chương 563: Thiếu Hạo gặp Thạch Hạo

1 - Chương 1: Nhất định là xuyên qua tư thế

2 - Chương 2: Chư thiên vạn giới, Hệ Thống

3 - Chương 3: Nhanh như vậy lại bắt đầu?

4 - Chương 4: Hệ thống là thế nào luyện thành

5 - Chương 5: Nhân sinh như kịch, dựa cả vào

6 - Chương 6: Bần đạo Thái Thượng, đưa ngươi

7 - Chương 7: Trò hay sắp mở màn

8 - Chương 8: Lão gia gia chính thức login

9 - Chương 9: Thứ tốt không thể lãng phí

10 - Chương 10: Lão gia gia là như thế này làm

11 - Chương 11: Có hệ thống cứ như vậy tùy

12 - Chương 12: Thiếu niên, tổ sư đang lừa dối

13 - Chương 13: Cho ngươi mở cái phần mềm hack

14 - Chương 14: Tổ sư gia Hiển Thánh

15 - Chương 15: Tổ sư gia thần uy

16 - Chương 16: Bần đạo dựng cái đi nhờ xe

17 - Chương 17: Cái này tiện nghi chiếm lớn hơn

18 - Chương 18: Nhìn thiếu niên đầu

19 - Chương 19: Các vị, muốn phản lão hoàn đồng

20 - Chương 20: Duyên phận đã hết, bần đạo

21 - Chương 21: Luyện cái công, thăng cái cấp

22 - Chương 22: Chu Dịch nguy cơ

23 - Chương 23: Bần đạo người ngươi cũng dám

24 - Chương 24: Tổ sư không gì không làm được

25 - Chương 25: Nghe được tên đều có thể hù

26 - Chương 26: Thu Chu Dịch nhập môn

27 - Chương 27: Tìm một chỗ đặt chân

28 - Chương 28: Chỗ này không sai, bần đạo muốn

29 - Chương 29: Thích lên mặt dạy đời

30 - Chương 30: Vật ấy cùng bần đạo hữu duyên

Xem hết