Nội dung : Truyện nói về thanh niên siêng năng. Bỗng nhiên bị chết một cách lãng xẹt.vi thần siêng năng thấy thế ban cho anh một cuộc sống mới với ký ức xuyên qua đấu la đại lục + Một tinh thần lực gần bằng với thần và một ý chí cũng như thế
Cùng lúc đó, Vị thần lười biến nghe dc tin ấy. Lập tức bay qua và ban cho thanh niên kia một hệ thống thánh lười + với vũ hồn là giường ngủ :) . Vị thần ấy làm như vậy muốn đối đầu với vị thần siêng năng với việc thanh niên đó rất chi là siêng năng làm cho vị thần ấy ức chế. Muốn thanh niên đó ở thế giới kia thành thần lười biến để cho cái tính siêng năng 70% là lười biến. Các bác thấy được không tại ta mới lớp 9 với trình viết văn cỡ trung bình

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
45,718
Linh khí
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

2
30
0

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

71 bình luận


15
buitiencuong 5