Hạ Lan là một thành viên trong một nhóm nhạc nữ, bị ăn hiếp đủ đường, sau đó tự vẫn. Không ngờ rằng cô lại có được một hệ thống đưa mình trọng sinh. Sống lại, cô không muốn bước vào giới giải trí đầy thị phi mà thành lập một công ty giải trí. Có hệ thống giúp đỡ, hãy xem cô xây dựng công ty này như thế nào!

Trích Đoạn