- Tác giả: Pruistab
- Giới thiệu:
Một vị hoàng thượng không thể thẳng hơn.
Một vị nữ vương gia xuyên không từ thế giới nữ tôn tới.
"Ta đã nhận định ngươi rồi, tiểu hoàng đế, còn không mau đến hầu hạ bổn vương thay quần áo tắm rửa ?"
Đệ tứ ái, Nữ tôn, Cổ đại, Xuyên Việt, Đoản văn.
***

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ
pruistab Avatar

pruistab

Level: 0
2
2
0

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận