- Tác giả: Pruistab
- Giới thiệu:
Một vị hoàng thượng không thể thẳng hơn.
Một vị nữ vương gia xuyên không từ thế giới nữ tôn tới.
"Ta đã nhận định ngươi rồi, tiểu hoàng đế, còn không mau đến hầu hạ bổn vương thay quần áo tắm rửa ?"
Đệ tứ ái, Nữ tôn, Cổ đại, Xuyên Việt, Đoản văn.
***

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
11,540
Linh khí
0
Điểm ái mộ
pruistab Avatar

pruistab

Level: 0
2
2
0

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận