Đây là truyện tự sáng tác:
Nội dung truyện (cả phần 1 và phần 2) là cuộc chiến của nhân loại với các vị thần, cuộc chiến giữa sức mạnh tinh thần và sức mạnh nguyên thủy.
Nội dung truyện liên quan rất lớn tới Hokage cho nên đề nghị độc giả gặp khó hiểu có thể google search trước khi bình luận.

Đã sửa chương 11: phần Serum.
Đã sửa chương 8: Stane là cha đẻ của Obadiah Stane.
Mới nhất
1 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
276,560
Linh khí
75
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

forte89 Avatar

forte89

Level: 0
1
62
100

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

135 bình luận


Gitchi Gitchi Goo 25
huannhiFllx4 25
loneblade 5