Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Tiểu tử nhập tu chân tìm mỹ nữ kết đệ huynh giữ cơ đồ bất tranh thiêng hạ.

Truyện đầu tay mọi người góp ý thêm về ý tưởng, đang bí lắm đây.
Mới nhất
1 tuần trước

Đề cử

vote
1
Nguyệt phiếu
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • Minhp191 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    3 tuần trước

Cùng tác giả

1
5
36

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận


  • 77%

    Mèn ơi truyện mới 2c mà lên top view ghê vậy.
    Thôi 10* ủng hộ trước, khi nào nhiều nhiều rồi luyện vậy

    kazuu · Trúc Cơ Tầng 21 tháng trước · Trả lời


Minhp191 20