Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Hẹn tháng 3 2018
Mới nhất
1 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
2,460
Linh khí
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • Minhp191 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    2 tháng trước

Cùng tác giả

1
7
3082

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận


  • 88%

    Mèn ơi truyện mới 2c mà lên top view ghê vậy.
    Thôi 10* ủng hộ trước, khi nào nhiều nhiều rồi luyện vậy

    kazuu · Trúc Cơ Tầng 93 tháng trước · Trả lời


Minhp191 20