Hỏa ảnh chi ác ma pháp tắc thì giới thiệu vắn tắt: Ta gọi dược sư vũ, xuyên việt đã đến hỏa ảnh thế giới

Không có huyết kế giới hạn cũng không có nhân vật chính quang quầng sáng, ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng ah!

Không nghĩ tới ngoài ý muốn đã thức tỉnh trong cơ thể ác ma

Chẳng những phải đã đến tuyến tuyến trái cây năng lực, hơn nữa chế tạo người khôi lỗi cũng có được Trái Ác Quỷ năng lực

Được rồi, sự tình khởi đầu trở nên thú vị đi lên

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ
Soái Tỷ
3
150
100

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

5 bình luận