Đánh giá
Đã có 10 người đánh giá
Người Địa Cầu lý nhiễm đi tới thế giới này, nó mục đích là vì viên kia thần thụ trái cây.

Cho nên, nhất định phải tại Kaguya Ōtsutsuki biến thành hình người trước đó đem nó phong ấn lại, sau đó mang về.

Đây là một cái có quan hệ với anh hùng cùng hủy diệt cố sự.
******************************
Truyện Hơn 400 c vẫn đang ra
Cầu Buff Nguyệt Phiếu - Kim Đậu -Hỏa Tinh Châu- Thất Thải Châu vân vân sẽ bạo chương.
à nhớ cho xin điêm 9-10 sau mỗi chương nhé ^^
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
24,010
Linh khí
0
Điểm ái mộ
devileyes357 Avatar

devileyes357

Level: 0
Ta Là Siêu Nhân
25
5635
1554

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

13 bình luận