Sharingan, di truyền huyết kế giới hạn, Atula, Indra chuyển thế, Kaguya di mạch, có người nói Hokage bên trong huyết thống đệ nhất?

Nhân vật chính Makoto Sato nói: No!

Không có cái gì huyết thống, chỉ là nương tựa theo hoàn mỹ khống chế thiên phú, cùng Hỏa, Lôi, Thổ ba loại Chakra thuộc tính. . .

Không có huyết kế không giữ quy tắc thành huyết kế, không có chiêu thức liền tự sáng tạo chiêu thức, cùng vĩ thú liều hỏa lực, cùng ban gia liều kỹ năng, cùng Kaguya liều thực lực, nhìn nhân vật chính nương tựa theo mạnh nhất thiên phú đăng đỉnh nhẫn giới! !
Mới nhất
5 tháng trước

Đề cử

vote
2
Nguyệt phiếu
2
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

hui235235 Avatar

hui235235

Level: 3
May Mắn Hơn Người
62
27191
126

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận


tungdoxu123 2