Đánh giá
Đã có 27 người đánh giá
Mang theo không gian hệ thống xuyên việt đến Hokage, còn thành cao phú soái Sasuke?

Không tệ không tệ, tuy nhiên nhà ta hệ thống này làm sao nhìn qua có chút không quá bình thường a!

"Thành công tại Hogake Đệ Tam trước mặt sử dụng Miệng Độn, Miệng Độn độ thuần thục tăng lên, Dương Độn điểm kinh nghiệm + 100 "

"Thành công tại Orochimaru trước mặt sử dụng Trang Độn, Trang Độn độ thuần thục tăng lên, Âm Độn điểm kinh nghiệm + 200 "

"Hoàn thành nhiệm vụ: Tu tập Uchiha phi tiêu phóng kỹ thuật, khen thưởng: Hoa thức Shuriken phóng kỹ thuật (Trang Độn chuyên dụng) "

"Đạt thành thành tựu: Ngày trang cái bức, thu hoạch được xưng hào: Trang bức tiểu thiện nghệ , Trang Độn hình thức mở ra "

Cái kia cái gì, Nagato đừng động thủ, ngươi trước nghe ta nói.

Cụ tổ Madara đừng có gấp, trước cho ta trang cái bức.

Tác giả định nghĩa nôi dung: vô sỉ hệ thống lưu.
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ
108
41722
34296

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

5 bình luận