Mang theo không gian hệ thống xuyên việt đến Hokage, còn thành cao phú soái Sasuke?

Không tệ không tệ, tuy nhiên nhà ta hệ thống này làm sao nhìn qua có chút không quá bình thường a!

"Thành công tại Hogake Đệ Tam trước mặt sử dụng Miệng Độn, Miệng Độn độ thuần thục tăng lên, Dương Độn điểm kinh nghiệm + 100 "

"Thành công tại Orochimaru trước mặt sử dụng Trang Độn, Trang Độn độ thuần thục tăng lên, Âm Độn điểm kinh nghiệm + 200 "

"Hoàn thành nhiệm vụ: Tu tập Uchiha phi tiêu phóng kỹ thuật, khen thưởng: Hoa thức Shuriken phóng kỹ thuật (Trang Độn chuyên dụng) "

"Đạt thành thành tựu: Ngày trang cái bức, thu hoạch được xưng hào: Trang bức tiểu thiện nghệ , Trang Độn hình thức mở ra "

Cái kia cái gì, Nagato đừng động thủ, ngươi trước nghe ta nói.

Cụ tổ Madara đừng có gấp, trước cho ta trang cái bức.

Tác giả định nghĩa nôi dung: vô sỉ hệ thống lưu.

Trích Đoạn

Chương 127: CAN

Chương 126: Truyền thừa

Chương 125: YOU

Chương 124: Thiên sứ không tại tháng 11

Chương 123: Khâu cuối cùng

1 - Chương 1: Còn tốt ca dùng là tay phải

2 - Chương 2: Trang Độn chính xác phương pháp

3 - Chương 3: Nhiệm Vụ xuất hiện

4 - Chương 4: Trang Độn dùng thức Shuriken phóng

5 - Chương 5: Trang Độn cải tiến nhẫn thuật

6 - Chương 6: Sasuke vs Hạ Nhẫn!

7 - Chương 7: Ngươi thua!

8 - Chương 8: Khiêu chiến Nhiệm Vụ: Sharigan!

9 - Chương 9: Nhân sinh gian nan như vậy

10 - Chương 10: Mắt xích phó bản Nhiệm Vụ

11 - Chương 11: Song Đao nhưng là nam nhân lãng mạn

12 - Chương 12: Orochimaru?

13 - Chương 13: 3 Câu Ngọc Sharigan!

14 - Chương 14: Sasuke cùng Temari

15 - Chương 15: Đến Đoản Sách đường phố

16 - Chương 16: Nhiệm Vụ cái nào có hẹn trọng

17 - Chương 17: Không nên ép ta đem ngươi mặt

18 - Chương 18: Lại vào dị không gian đạo tràng

19 - Chương 19: Rắn ẩn hiện

20 - Chương 20: Ta sẽ không để trong mắt ngươi

21 - Chương 21: Bức đi Orochimaru

22 - Chương 22: Nhiệm Vụ thất bại?

23 - Chương 23: Thân này không hướng kiếp này

24 - Chương 24: Danzo cùng Đệ Tam

25 - Chương 25: Phong Ấn Thư!

26 - Chương 26: Phi Lôi Thần cùng sinh tồn diễn

27 - Chương 27: Treo ngược lên đánh

28 - Chương 28: Mặc phong y lý do

29 - Chương 29: Sinh tử 1 trong nháy mắt

30 - Chương 30: Sarutobi Hiruzen!

Xem hết