Tần Cối lấy được thần bí hệ thống , một cái buộc hắn chơi game online hệ thống! Cái gì ? Khai sáng nhân vật như vậy đơn giản sự tình cũng có thể cầm khen thưởng ? Từ nay về sau , Tần Cối sinh hoạt tràn đầy đủ loại trò chơi nhiệm vụ , chen vào bảng đẳng cấp , hoàn thành phó bản đầu giết , thi đấu xếp hạng , giết chết thế giới BOSS. . . Hoàn thành hệ thống cấp cho nhiệm vụ , không chỉ có trong trò chơi , thậm chí có thể thu được trên thực tế khen thưởng! Lại nhìn Tần Cối một cái trò chơi tân thủ , như thế nào hệ thống dưới sự trợ giúp thành tựu một đời pháp thần!

Trích Đoạn

Chương 640: Gặp vây ( một )

Chương 639: Rực rỡ hẳn lên các đồng đội

Chương 638: Rực rỡ hẳn lên các đồng đội

Chương 637: Rực rỡ hẳn lên các đồng đội

Chương 636: Rực rỡ hẳn lên các đồng đội

1 - Chương 1: Tần Cối

2 - Chương 2: Hố vẫn thạch gặp hệ thống

3 - Chương 3: Võng du trưởng thành hệ thống

4 - Chương 4: Khai sáng nhân vật

5 - Chương 5: Không phải bệnh thần kinh!

6 - Chương 6: Oa oa gà nông trường

7 - Chương 7: Đầu thắng

8 - Chương 8: Ma pháp tập trung

9 - Chương 9: Lần đầu họp thành đội

10 - Chương 10: Lang khuyển thủ lĩnh!

11 - Chương 11: Quỷ cốc

12 - Chương 12: Đuôi đao BOSS!

13 - Chương 13: Đại lượng khen thưởng

14 - Chương 14: Hơi công hiệu cường hóa thân

15 - Chương 15: Thẳng thắn

16 - Chương 16: Xuất viện

17 - Chương 17: Bất tử hoang địa

18 - Chương 18: Khô lâu oán niệm kết tinh

19 - Chương 19: Mở ra phó bản

20 - Chương 20: Kinh sợ phó bản

21 - Chương 21: Một nam chiến tam nữ

22 - Chương 22: Long minh trấn hồn địch

23 - Chương 23: Quân sư kim tam lương

24 - Chương 24: Thật có thể diễn a

25 - Chương 25: Kỹ năng lĩnh ngộ

26 - Chương 26: Cơ sở luyện thần thuật

27 - Chương 27: Biểu huynh muội lên

28 - Chương 28: Biểu huynh muội xuống

29 - Chương 29: Sinh hoạt kỹ năng

30 - Chương 30: Biểu dương chính nghĩa

Xem hết