Hoành Tảo Hoang Vũ

DS Chương Đề cử

Điểm: 7.7/ 10 - 218 phiếu

Nhân thể có 360 khiếu huyệt có thể thu nạp linh khí cung cấp cho võ giả khả năng nghịch thiên đoạt thiên địa tạo hóa thành tựu đại đạo vô thượng. Nhưng không phải cứ sinh ra là có thể thu nạp linh khí mà cần thông qua tu luyện mà các khiếu huyệt mới có thể thu nạp linh khí.

Lâm Lạc căn cốt yếu kém, 17 tuổi mới kích hoạt được 3 khiếu huyệt nhưng bỗng một ngày hắn ta bị một cái đỉnh từ trên trời rơi trúng đầu biến thành trò cười của cả gia tộc nhưng từ đó hắn lại gặp được thiên đại kỳ ngộ mờ ra cho hắn một con đường thông thiên.

Trích Đoạn

Chương 902: Đại kết cục

Chương 901: Liền từ ta a

Chương 900: Sư Tú Ảnh quyết định

Chương 899: Lâm Thương La vẫn

Chương 898: Tử Đỉnh toái

1 - Chương 1: Phá Đỉnh

2 - Chương 2: Đại Cừu

3 - Chương 3: Liên Tục Đột Phá

4 - Chương 4: Ác Nô

5 - Chương 5: Phát Tài Chi Đạo

6 - Chương 6: Cướp Bóc

7 - Chương 7: Chém Giết

8 - Chương 8: Ngũ Hành Đồng Tu

9 - Chương 9: Thẩm Gia Mở Tiệc

10 - Chương 10: Lần Đầu Xuất Chúng

11 - Chương 11: Vượt Trội Hơn Hẳn

12 - Chương 12: Đột Phá Bạo Khí Cảnh

13 - Chương 13: Tân Niên Tế Điển

14 - Chương 14: 1 vs 9

15 - Chương 15: Không Thể Ngăn Cản

16 - Chương 16: Lâm Gia Gia Chủ

17 - Chương 17: Ruồng Bỏ

18 - Chương 18: Cấm Tự Chi Uy

19 - Chương 19: Thanh Mi Lộc

20 - Chương 20: Đọat Trở Lại

21 - Chương 21: Treo Giải Thưởng

22 - Chương 22: Cuồng Bạo Đan

23 - Chương 23: Hỏa Hạt Vương

24 - Chương 24: Cương Khí Cảnh

25 - Chương 25: Phục Kích

26 - Chương 26: Oanh Sát Lâm Quảng Sâm

27 - Chương 27: Chiến Chung Vĩnh Thanh

28 - Chương 28: Tiên Thiên Cảnh Mãnh Thú

29 - Chương 29: Lưỡng Bại Câu Thương

30 - Chương 30: Bạch Vân Tông Sứ Giả

Xem hết