Đánh giá
Đã có 37 người đánh giá
Làm mạnh nhất huyễn thuật Koto Amatsukami không cần Mangekyo Sharingan liền có thể thi triển.

Làm Shinra Tensei không cần Rinegan liền có thể thi triển.

Thế là Sato thời đại mới, tới!

Tác giả định nghĩa nội dung: Phúc hắc, Hệ thống lưu.
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
446
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

114
45207
66631

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

99 bình luận


quyendedacud 60
tloveanh2010 50
thieutumenh6298 30
Phu1912 25
sutuvodoi 25
kjkj 25
Đại hoàng cute 15
kenbi 5
01669357101 5
AsakuraAmemiya 5
♚Chí✡Tôn✡Đạo✡Trưởng♚ 10
igiobaci 5
Shiroyuki 5
nvhnvh 1