Tu tiên tìm trường sinh , nhiệt huyết mặc tiêu dao , đạp sen dẫn sóng tẩy kiếm cốt , bằng hư ngự phong tố Thánh Hồn!

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
265,143
Linh khí
52
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đỉnh Cấp
40
28875
61035

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

10 bình luận


Mộ Dung Thùng Cơm 25
DarkMooN 25