Tu tiên tìm trường sinh , nhiệt huyết mặc tiêu dao , đạp sen dẫn sóng tẩy kiếm cốt , bằng hư ngự phong tố Thánh Hồn!

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
154,650
Linh khí
52
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Cao Cấp
3
26737
12301

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

9 bình luận