Hồng hoang chi ngô danh nguyên thủy tóm tắt :

Ngô danh nguyên thủy, ngô chính là một nguyên phục thủy;

Ngô danh nguyên thủy, ngô chính là chư quả chi nhân;

Ngô danh nguyên thủy, ngô chính là chúng nói chi nguyên;

Ngô danh nguyên thủy, ngô chính là vạn vật chi thủy.

Mạt pháp thời đại đại ma đầu nguyên thủy mộng ma độ kiếp thất bại, mang theo Hồng Mông chí bảo nguyên thủy ấn trọng sinh hồng hoang, đi bước một đi ra thuộc về chính mình nguyên thủy đại đạo!

Đề cử

vote
2
Nguyệt phiếu
40
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • phuchethong đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    5 tháng trước
Nhân Tại Giang Hồ
6
302
29278

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

16 bình luận


phuchethong 40