Hồng hoang chi ngô danh nguyên thủy tóm tắt :

Ngô danh nguyên thủy, ngô chính là một nguyên phục thủy;

Ngô danh nguyên thủy, ngô chính là chư quả chi nhân;

Ngô danh nguyên thủy, ngô chính là chúng nói chi nguyên;

Ngô danh nguyên thủy, ngô chính là vạn vật chi thủy.

Mạt pháp thời đại đại ma đầu nguyên thủy mộng ma độ kiếp thất bại, mang theo Hồng Mông chí bảo nguyên thủy ấn trọng sinh hồng hoang, đi bước một đi ra thuộc về chính mình nguyên thủy đại đạo!

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
11,870
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • phuchethong đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    9 tháng trước
Nhân Tại Giang Hồ
5
272
265374

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

16 bình luận


phuchethong 10