Truyện Hồng Hoang phiên bản chỉnh sửa . Yêu cầu không noi theo nguyên bản kịch tình .

Truyện thuần sảng văn , có YY thuộc tính đủ cao , lâu lâu làm một chút tà ác thú vị …

Truyện cấp bậc chia 9 giai phàm , 9 giai tiên , 9 giai thánh , coi sẽ biết , ta không nói nhiều .

Chủ yếu nói về NVC dẫn quân đoàn Triệu Hoán Mỹ Cơ tràn lan khắp dị giới , chinh phục vô số tiểu thế giới , lâu lâu làm một lần hủy diệt thế giới ….tà ác thú vị .

Thế giới Hồng Hoang có bốn lần lượng kiếp : Tam Tộc - Vu Yêu - Phong Thần - Tây Du . Mỗi cái thế giới phân đoạn ta sẽ xen kẽ các tiểu thế giới khác .

*Ở thế giới của ta đừng bảo con Thần , con Thánh nào mạnh , tay ta viết , nhất định NVC mạnh nhất , không có một trong*

Đạo pháp phân chia : Thiên Đạo tam tinh , Đại Đạo tam tinh , Chí Tôn tam tinh . Mỗi tinh tương ứng với tu vi tu luyện cực hạn của NVC , cần NVC qua các thế giới làm Nhiệm Vụ , Cướp Bóc ...để tăng cao Đạo pháp . Thiên Đạo nhất tinh tối đa tu đến Thiên Đạo Thánh Nhân sơ kỳ ; Thiên Đạo nhị tinh tối đa tu đến Thiên Đạo Thánh Nhân hậu kỳ ; Thiên Đạo tam tinh tối đa tu đến Đại Đạo Thánh Vương hậu kỳ ….cứ thế mà tính .

Hậu cung hay không ta không biết , chỉ biết cả đống quân đoàn cao cấp của nó điều là Nữ tính và rất đẹp …. :))

Hệ thống ( Triệu Hoán , Cưỡng Chế , Tự Nguyện ) :)) Có thằng nói tu bá thế hệ thống làm cái xxx gì ... Chịu ...Hậu Cung Muôn Năm …*Ta Ăn Tạp* … nhắc lại 3 lần … *Ta Ăn Tạp x 3* :))
Mới nhất
6 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
82,320
Linh khí
35
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • chihieu đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    3 giờ trước
  • Akill đề cử 5 Nguyệt Phiếu
    3 ngày trước
conheocon1111 Avatar

conheocon1111

Level: 0
1
11
80

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

128 bình luận


Akill 25
chihieu 10