Hồng Hoang hoàng hại Yêu Mị sinh, năm hồ ly Địa Tiên Phàm Trần bên trong.

Hành thiện trừ ma lộ vẻ tiên uy, chỉnh đốn Hồ Tộc ở Tú Phong.

Phụng năm hồ ly Lệnh Hồ tộc nhân trần thế, trừ bốn ác, giết Nghiệt Long, Diệt Hoàng tai, tiêu nạn lụt,

Nhưng mà tím Hồ Tộc ly kỳ mất tích, đưa tới hồng hỏa mầm cảnh giác,

Phái bạch đại tướng quân thăm dò Vân Vụ Sơn bí mật, đuổi giết phản đồ Vân Hải Sơn.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
8,590
Linh khí
0
Điểm ái mộ
ngoson227 Avatar

ngoson227

Level: 0
Điên Có Tổ Chức
7
2060
6716

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận