Đột nhiên xuyên qua đến Hắc Ám thế giới, ta nên làm cái gì? Còn có thể trở về sao?

tui chỉ làm lại thôi :V

Đề cử

vote
18
Nguyệt phiếu
450
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • haimatdaika@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • tronghieu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • tronghieu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • haimatdaika@ buff Hỏa Tinh Châu
  1 tuần trước
 • b0y_kute.cvali_9x@ tặng kim đậu haimatdaika@
  1 tuần trước
 • ziggz113 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • haimatdaika@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • b0y_kute.cvali_9x@ đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • kill189 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • takamana đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • irukasiva đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • irukasiva đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • irukasiva đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • tronghieu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

49 bình luận


ziggz113 100
b0y_kute.cvali_9x@ 90
haimatdaika@ 80
irukasiva 60
tronghieu 60
takamana 40
kill189 20