Đánh giá
Đã có 33 người đánh giá
Đột nhiên xuyên qua đến Hắc Ám thế giới, ta nên làm cái gì? Còn có thể trở về sao?

tui chỉ làm lại thôi :V

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
318,244
Linh khí
305
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • phanlan23 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • kevotinh100 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • sinhton556 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • kokomilk đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • kokomilk đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • ✫ɧαɾυ✧ʂɧɩɳ✫ đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • tronghieu đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • ๖ۣۜCuồng ๖ۣۜĐế đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  9 tháng trước
 • [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  9 tháng trước
 • tronghieu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • takamana đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • zzZQ.HuyZzz đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • tronghieu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • tronghieu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • zzZQ.HuyZzz buff Hỏa Tinh Châu
  11 tháng trước
 • [email protected] tặng 10,000 đậu cho zzZQ.HuyZzz
  11 tháng trước
 • ziggz113 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • zzZQ.HuyZzz đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • kill189 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • takamana đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • irukasiva đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • irukasiva đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • irukasiva đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • tronghieu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
zzZQ.HuyZzz Avatar

zzZQ.HuyZzz

Level: 3
Converter Trung Cấp
63
39032
109744

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

160 bình luận


zzZQ.HuyZzz 50
tronghieu 45
ziggz113 25
✫ɧαɾυ✧ʂɧɩɳ✫ 25
takamana 20
kokomilk 20
irukasiva 15
๖ۣۜCuồng ๖ۣۜĐế 10
kill189 5
sinhton556 5
kevotinh100 5
phanlan23 5