Huyền Giới Chi Môn

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.4/ 10 - 1190 phiếu
Trời giáng Thần vật! Dị huyết phụ thể!Quần Tiên sợ hãi! Vạn Ma tránh lui!Một gã từ Đông châu đại lục đi ra thiếu niên.Một cỗ sinh tử gắn bó Hồng Phấn Khô Lâu.Một cái lập chí trở thành chí cường giả câu chuyện.Một cái oai phong ngân hà, đại náo Tam Giới truyền thuyết.

Thảo Luận Trích Đoạn


Chương 958: Thánh nữ mất tích

Chương 957: Dị biến

Chương 956: Huyền Hỏa Bí Lục

Chương 955: Trong mộng biệt ly

Chương 954: Chín cây phiên cũ

0 - Tự chương

1 - Chương 1: Làng chài thiếu niên

2 - Chương 2: Bạng nữ tặng châu

3 - Chương 3: Trân di

4 - Chương 4 : Trang viên

5 - Chương 5: Lệ Thương Hải

6 - Chương 6: Dị biến

7 - Chương 7: Huyết Mạch Võ Giả

8 - Chương 8: Cổ miếu gặp thi

9 - Chương 9 : Trảm thi

10 - Chương 10: Ngô gia

11 - Chương 11: Ẩu đả

12 - Chương 12: Dũng Bất Khả Đương

13 - Chương 13: Liêu Hỏa thương pháp cùng Nhật

14 - Chương 14: Vương Thiên Hào

15 - Chương 15: Kim Ngọc Trân

16 - Chương 16: Kim Ti Thử

17 - Chương 17: Thiên Âm Xá Nữ

18 - Chương 18: Tiến giai

19 - Chương 19: Hậu Thổ Chi Thể

20 - Chương 20: Khiêu chiến

21 - Chương 21: Nhất Tức Lục Trảm

22 - Chương 22: Nghiền ép

23 - Chương 23: Thứ nhất Võ Đồ

24 - Chương 24: Tầm Mạch sứ giả

25 - Chương 25: Thạch Hầu phế mạch

26 - Chương 26: Lĩnh ngộ khí cảm

27 - Chương 27: Mộng viên

28 - Chương 28: Thị lực dị biến

29 - Chương 29: Tử Cương Cung

Xem hết