[A cấp ký hợp đồng tác phẩm] huyền huyễn đô thị chi táng thiên nghĩa trang người mang táng thiên nghĩa trang, trọng sinh 9000 sau huyền huyễn địa cầu, bước trên chôn cất lần vạn vật vô địch hành trình.

Chết chôn cất Thủy Tổ Long, Ngự bên ngoài Long Hồn nghênh chiến chư thiên!

Chôn sống Bất Tử Thiên Hoàng, đạp nát đế kiếp thành tựu đế vị!

Toái chôn cất Thạch Nhân Vương Giả, thượng trấn Cửu U ép xuống hoàng tuyền!

Tù chôn cất trời xanh ngày, vạn đạo toái thể pháp ra lập tức thi hành!

Nghiền nát vạn giới, đi ngược chiều phạt tiên. Huỷ diệt luân hồi, trong nháy mắt táng thiên. Độc đoán vạn cổ, duy ta Mặc Vũ!
-------------------------------
-------------------------------
PS: Đại khái nói quyển sách kế tiếp thực lực cảnh giới phân chia, không thích chớ phun, cám ơn.

Quyển sách chia làm đôi vũ trụ, địa cầu chỗ Dương Cực Vũ Trụ, cùng với « Vạn Giới » sở đối ứng Âm Cực Vũ Trụ. Phân chia thực lực chia làm hai loại, đại khái so sánh như sau.

1, (Dương Cực Vũ Trụ ) Luân Hải —— Thuế Phàm (Âm Cực Vũ Trụ )

2, (Dương Cực Vũ Trụ ) Đạo Cung —— Thức Tàng (Âm Cực Vũ Trụ )

3, (Dương Cực Vũ Trụ ) Tứ Cực —— Ngự Không (Âm Cực Vũ Trụ )

4, (Dương Cực Vũ Trụ ) Hóa Long —— Niết Bàn (Âm Cực Vũ Trụ )

5, (Dương Cực Vũ Trụ ) Tiên Nhất Bán Bộ Đại Năng —— Trường Sinh (Âm Cực Vũ Trụ )

6, (Dương Cực Vũ Trụ ) Tiên Nhị Đại Năng —— Ngư Dược (Âm Cực Vũ Trụ )

7, (Dương Cực Vũ Trụ ) Tiên Tam Trảm Đạo (trở thành Vương Giả )—— Chí Nhân (Âm Cực Vũ Trụ )

8, (Dương Cực Vũ Trụ ) Tiên Tứ Bán Thánh (vượt qua Vương Giả Đại Thành cấp bậc tồn tại )—— Bán Bộ Thánh Nhân (Âm Cực Vũ Trụ )

9, (Dương Cực Vũ Trụ ) Tiên Ngũ Thánh Nhân (cũng là Thánh Hiền, Thái Cổ trước liền cộng thêm cổ. Tỷ như thánh hiền thời cổ, cổ chi Thánh Nhân )—— Thánh Nhân (Âm Cực Vũ Trụ )

9, (Dương Cực Vũ Trụ ) Tiên Lục (Thánh Nhân vương )—— Triệt Địa (Âm Cực Vũ Trụ )

10, (Dương Cực Vũ Trụ ) Tiên Thất (Đại Thánh )—— Thông Thiên (Âm Cực Vũ Trụ )

11, (Dương Cực Vũ Trụ ) Tiên Bát (Chuẩn Đế )—— Bán Tổ (Âm Cực Vũ Trụ )

12, (Dương Cực Vũ Trụ ) Tiên Cửu (Đại Đế )—— Tổ Thần (Âm Cực Vũ Trụ ) ( hai người đều là nhân đạo cực hạn )

13, (Dương Cực Vũ Trụ ) Tiên Thập (Hồng Trần Tiên )—— Vô Thượng Tổ Thần (Thạch Nhân Vương ) ( tương đương với Chân Tiên, bất hủ người, Trường Sinh người, đã là Tiên Đạo lĩnh vực tồn tại )

14, (Dương Cực Vũ Trụ ) Tiên Thập Nhất (Tiên Vương )—— Bất Hủ Chi Vương (Âm Cực Vũ Trụ )

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
84,869
Linh khí
930
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

56
27683
1017413

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

92 bình luận


ミ★๖ۣۜBlack ๖ۣۜVô 300
ܓܨღ๖ۣۜ☞TTử☞ 100
๖ۣۜThe ๖ۣۜMonster 80
﹋﹋﹏ˋTjYoSˊ﹏﹋﹋ 75
thanchetmacq 55
sangthethanzeus 55
hongphuong760 50
vancodennay 25
phigetlove 25
thonphethuongkhung 20
tanthienvu 15
zzlengenzz 15
nguyenkhanh01 15
๖ۣۜAn ๖ۣۜNhiên 15
ChetLaSong 10
5
Agato1234 5