Huyền Thiên Chiến Tôn

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.4/ 10 - 1274 phiếu
Hắn bị gia tộc kỳ thị, ngẫu nhiên đạt được Linh Châu nhận chủ, từ đó nghịch thiên phá mệnh, rửa sạch nhục nhã! Bằng vào một quyển bí tịch, tu luyện đắc đạo, nhìn hắn đạp phá Cửu Trọng Sinh Thiên, chấp chưởng càn khôn áo nghĩa! Thành tựu vô thượng Huyền Thiên Chiến Tôn! Bất tử Vũ Tôn

Trích Đoạn

Chương 1805: Duy nhất sinh tồn khả năng

Chương 1804: Hải Vương triều

Chương 1803: Thư thái , phiền lòng cùng kinh

Chương 1802: Kết thúc ?

Chương 1801: Xin lỗi

1 - Chương 01: Thần bí điển tịch

2 - Chương 2: Độc chiến Yêu Lang

3 - Chương 3: Linh Châu chợt hiện

4 - Chương 4: Muốn, không có cửa đâu!

5 - Chương 5: Không thể nhịn được nữa

6 - Chương 6: Kẻ phạm ta, trả giá gấp 10!

7 - Chương 7: Cái này, chính là thân nhân ?

8 - Chương 8: Ngậm máu phun người

9 - Chương 9: Xử phạt ? Không để bụng

10 - Chương 10: Thiên Niên Hỏa Tinh

11 - Chương 11: Thành bại ở hành động lần này

12 - Chương 12: Chiến Kỹ, thiên tài tu luyện

13 - Chương 13: Bí tịch hiện Thần Quyết

14 - Chương 14: Thức Hải tu luyện

15 - Chương 15: Giá cao mua sắt vụn

16 - Chương 16: Ngươi tựu là phế vật!

17 - Chương 17: Kết thành hận thù, chiến Tiết

18 - Chương 18: Kết thành hận thù, chiến Tiết

19 - Chương 19: Kết thành hận thù, chiến Tiết

20 - Chương 20: Ta con, không thể lừa gạt!

21 - Chương 21: Tiết gia ngày tận thế

22 - Chương 22: Cô đọng hỏa thai

23 - Chương 23: Đột phá, Thối Thể bát trọng

24 - Chương 24: Làm người ta kiêng kỵ thực lực

25 - Chương 25: Linh Hồ Sơn

26 - Chương 26: Bí Kỹ, thần bí hộp gỗ

27 - Chương 27: Hỏa Hồ Linh Thú

28 - Chương 28: Giết chết Lâm Hải

29 - Chương 29: Đều không phải lưu manh

30 - Chương 30: Cũng làm cho ngươi xem

Xem hết