Huyễn Tưởng Hàng Lâm Thời

DS Chương Đề cử

Điểm: 9/ 10 - 11 phiếu
Điện ảnh màn ảnh trong biến thái sát nhân cuồng;
Giả thuyết trò chơi bên trong thần kì vật phẩm;
Động mạn ảo tưởng được dị năng cùng siêu tự nhiên lực lượng;
Tiểu thuyết bịa đặt đich tiên hiệp quái truyền cùng khủng bố quái thú;
Nên ảo tưởng cùng thực tại bắt đầu đan vào, sợ hãi cùng hỗn loạn đích hợp tấu liền bắt đầu tấu vang!

Mỗi ngày 5 chương up vào 18h-22h. Đừng cho nguyệt phiếu mà hãy dành cho tháng sau :)
Hi vọng tháng sau trở thành coverter chân chính

Trích Đoạn

Chương 20: An Cát Nhi trận chiến đầu tiên

Chương 19: Cầu xin

Chương 18: Tô Dao

Chương 17: Nhân Tính

Chương 16: Zombie cùng yêu tinh