Điện ảnh màn ảnh trong biến thái sát nhân cuồng;
Giả thuyết trò chơi bên trong thần kì vật phẩm;
Động mạn ảo tưởng được dị năng cùng siêu tự nhiên lực lượng;
Tiểu thuyết bịa đặt đich tiên hiệp quái truyền cùng khủng bố quái thú;
Nên ảo tưởng cùng thực tại bắt đầu đan vào, sợ hãi cùng hỗn loạn đích hợp tấu liền bắt đầu tấu vang!

Mỗi ngày 5 chương up vào 18h-22h. Đừng cho nguyệt phiếu mà hãy dành cho tháng sau :)
Hi vọng tháng sau trở thành coverter chân chính

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
6,710
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Nhân Tại Giang Hồ
2
21
2076

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận