Phá âm dương, đoạn Phong Thủy, thông thạo cổ kim quỷ thuật, chưởng quản Thiên Địa càn khôn.
Thỉnh thoảng mang theo cô em đi bắt quỷ, bắt Hồ Yêu tới làm ấm giường, thu vài mỹ quỷ làm người hầu gái, còn có cổ xưa Dưỡng thi thuật, kinh khủng Ngự quỷ nguyền rủa, thiên hình vạn trạng Khôi Lỗi, vô cùng vô tận tuyệt sát trận...
Mới nhất
2 tuần trước

Đề cử

vote
2
Nguyệt phiếu
40
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • hung196 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    4 tuần trước
  • hung196 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    1 tháng trước
hung196 Avatar

hung196

Level: 0
1
45
0

Vinh danh bảng

loading


hung196 40