Khai Quải Sấm Dị Giới

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.2/ 10 - 51 phiếu
Dị Giới vô địch Ngoại Quải 1. 0 bản cơ sở công năng:

Offline treo máy Tu Luyện, hoàn mỹ Chiến Đấu, dò xét.

Tiến giai công năng: Thần Khí Cửa Hàng, ẩn thân, lần kích, gia tốc. . .

Cao đoan công năng: Thuấn di, Năng Lượng Hộ Tráo, phân thân. . .

Siêu cấp công năng: Độc Lập Không Gian, Vô Hạn phân thân, Thời Gian Tạm Dừng, Vô Hạn lam, Thuộc Tính sửa chữa, cưỡng ép Nô Dịch. . .

Biến thái công năng: Vô Hạn phục sinh, thời gian đảo lưu, vô địch, miểu sát, phục chế. . .

Siêu cấp biến thái công năng: Giây Thiên giây giây Không Khí! Đoạt xá vũ trụ!

Càng rất mạnh hơn Đại Công Năng, kính thỉnh chờ mong Ngoại Quải 2. 0 bản.

Cầu Vote 9-10 . hãy giúp đỡ cvter vì khi bạn vote thì cvter mới có lương. hãy vì cvter hãy vì truyện bạn đọc mà vote .cám ơn mọi người


Bạn nào đọc truyện hk hợp thì xin lui ra nhẹ nhàng đừng coa để tay nhanh hơn nảo phán xét này nọ. Hoặc là chửi cvter hay troll vote . Bọn cvter bọn mình làm cực khổ lắm. 1c truyện có 150đ chưa tới nên mọi người coi như lòng tốt đừng có hại cvter. Thank

Trích Đoạn


Chương 887: Vòng xoáy Trung Tâm

Chương 887: Vòng xoáy Trung Tâm

Chương 886: Chỉ 1 thương

Chương 886: Chỉ 1 thương

Chương 885: Ta không trách ngươi, chỉ là muốn

1 - Chương 1: Chấp niệm

2 - Chương 2: Dị Giới vô địch hack 0 bản

3 - Chương 3: Ta Từ Minh tới

4 - Chương 4: Lưu lại ít đồ lại đi

5 - Chương 5: Ngoại Luyện Tam Chuyển

6 - Chương 6: Lão Quy Củ

7 - Chương 7: Chỗ nguy hiểm nhất

8 - Chương 8: Phi Vân Vũ Các

9 - Chương 9: Phát hiện

10 - Chương 10: Hoàn mỹ Chiến Đấu

11 - Chương 11:, tiếp cận

12 - Chương 12:, Cố Hàn Mặc

13 - Chương 13:, sư phụ

14 - Chương 14:, Nạp Giới

15 - Chương 15:, Hoàng Kim 10 ngàn lượng

16 - Chương 16:, Man Hoang Võ Phủ

17 - Chương 17:, tiểu đệ

18 - Chương 18:, nổi tiếng bên ngoài

19 - Chương 19:, chùy tiền

20 - Chương 20:, khiêu chiến

21 - Chương 21:, chiến Lâm Mộc Thanh

22 - Chương 22:, mua mệnh

23 - Chương 23:, tiến giai công năng

24 - Chương 24:, Thần Khí Cửa Hàng

25 - Chương 25:, Văn Mãn

26 - Chương 26:, lại cùng hắn chơi đùa

27 - Chương 27:, cho chó ăn

28 - Chương 28:, có dám ứng chiến?

29 - Chương 29:, thổ đặc sản

30 - Chương 30:, giây bại

Xem hết