Đánh giá
Đã có 9 người đánh giá
Khoa Kỹ Đồ Thư Quán giới thiệu tóm tắt: Khoa Kỹ Đồ Thư Quán: Khoa học chí cao cảnh, chính là thần học;

Trường sinh bất lão, phi thiên độn địa, hô mưa gọi gió, dời núi lấp biển. Những này thần thoại truyền thuyết, khoa học là có thể thực hiện. Muốn nắm những này kỹ thuật, nhất định phải nắm giữ Khoa Kỹ Đồ Thư Quán quyền hạn tối cao.

Một lần bất ngờ cứu người, để Trần Mặc thu hoạch ái tình, cũng thu được thu gom vô tận khoa học kỹ thuật kỹ thuật Khoa Kỹ Đồ Thư Quán, cố sự bắt đầu từ đó. . .

Bản cố sự chỉ do hư cấu, như có nói hùa, mời đến giao lưu quần:
Mới nhất
3 tuần trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
168,430
Linh khí
72
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

zickky09 Avatar

zickky09

Level: 3
87
74049
251791

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

31 bình luận


vonguyengiap811 50
anhhaisszz 10
phigetlove 1
๖ۣۜ๖ۣۜPhong๖ۣۜHuyền๖ۣۜTà 1