Một cái 17 năm chưa bao giờ xảy ra núi lớn hài tử, tại vạn chúng chú mục chính là kỳ thi Đại Học trung gần hơn hồ max điểm thành tích lại để cho Hoa Hạ tất cả mọi người nhớ kỹ tên của hắn, mà cái này với hắn mà nói còn gần kề chỉ là khởi điểm...

Đề cử Toái Mạch

vote
10
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • phithien257 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    8 tháng trước

Cùng tác giả

BloodRose Avatar

BloodRose

Level: 3
Converter Trung Cấp
29
49779
151494

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận


phithien257 5