Đây là một ‘ bình thường ’ tiểu ‘ nữ ’ hài, từng bước một hướng đi ‘ điên cuồng ’ cố sự.

Một chút như đáp tích mộc giống như vậy, thành lập đế quốc, văn minh, chủng tộc, thần hệ cố sự.

Đây là Vô Tận Thế Giới sinh mệnh có trí tuệ ở tại bên dưới bị chinh phục, nô dịch, hủy diệt, phá hoại hoặc là bị cứu rỗi cố sự.

Đây là một dài dòng liên quan với thần thoại cùng truyền thuyết, tà ác cùng thiện lương, thuần túy cùng hỗn độn cố sự.

Là một còn không có nói cố sự.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
15,220
Linh khí
0
Điểm ái mộ
yugi3112000 Avatar

yugi3112000

Level: 0
3
371
491

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

3 bình luận