Kiếm Đạo Chi Vương

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.8/ 10 - 28 phiếu
"Kiếm của ta, liền là của ngươi kiếm."

"Dùng kiếm của ngươi, để cho ta minh bạch, cái gì gọi là chân chính kiếm đạo chi vương!"

Hưởng ứng Linh tộc đại trưởng lão hiến tế sinh mệnh triệu hoán, vương luyện tự dị giới giáng lâm mà tới! Nguyên bản, hắn là muốn hoàn thành Linh tộc trưởng lão nhắc nhở, dẹp yên Ma giới, diệt sát Ma Hoàng, nhưng. . . Nhân tộc trên dưới loạn trong giặc ngoài, gánh nặng đường xa.

Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cầm kiếm, thử thiên hạ chư tông, chém yêu Tà Thần ma, mục đích. . .

Chỉ là vì im lặng làm một cái chúa cứu thế.

Truyện mới lão Thừa Phong :D
Ai đọc lão này mà theo được thì biết phong cách thế nào rồi chiến thôi
Ai chưa đọc thì ta giới thiệu qua chút - Truyện không YY, não tàn, ngựa giống ( gái giếc các kiểu cái lọ cái chai xuất hiện nhiều nhưng ... Thôi đọc đi thì biết

Trích Đoạn


Chương 440: Đại thành

Chương 439: Tế đàn

Chương 438: Bán sư

Chương 437: Triệu tập

Chương 436: Mở rộng