Kiếm Đạo Độc Thần

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.3/ 10 - 598 phiếu

Truyện lúc đầu hơi giống Kiếm đạo độc tôn, nhưng ít tự sướng hơn, càng về sau thấy khác hẳn.

Trích Đoạn

Lời cuối sách

Chương 7: Mang ngươi về nhà

Chương 6: Phong trấn một trăm triệu năm

Chương 5: Thần Cảnh

Chương 4: Kiếm đạo hạt giống

1 - Chương 1: Kiếm thuật đại sư Trọng sinh

2 - Chương 2: Luyện kiếm thuật tu vi đột phá

3 - Chương 3: Bổng nhiên nổi tiếng

4 - Chương 4: Kiếm các

5 - Chương 5: Thanh Phong kiếm thuật thực sự

6 - Chương 6: Kiếm bại Vương Lỗi, nổi ngoại

7 - Chương 7: Thiên tài đánh cuộc

8 - Chương 8: Ngoại môn đệ tử kiếm thuật

9 - Chương 9: Thanh Phong Tuyệt Sát, Phong Chi Ý

10 - Chương 10: Sở Mộ, lăn ra đây nhận lấy

11 - Chương 11: Là ta thua!

12 - Chương 12: Kiếm khí cảnh ngũ đoạn

13 - Chương 13: Thiếu chút nữa hộc máu Vương

14 - Chương 14: Ta ở nội môn chờ ngươi

15 - Chương 15: Chém thú dữ tôi luyện kiếm thuật

16 - Chương 16: Kiếm thuật tông sư bình cảnh

17 - Chương 17: Hùng nộ

18 - Chương 18: Nói những thứ này để các ngươi

19 - Chương 19: Phục linh dược tu vi tiếp tục

20 - Chương 20: Trảm kiếm khí cảnh thất đoạn

21 - Chương 21: Tông sư chi ngộ. Nội, ngoại kiếm

22 - Chương 22: Thanh Lan đệ tử tư thái

23 - Chương 23: Đồ vô sỉ thế mà giả mạo ngoại

24 - Chương 24: Tiếp tục trảm kiếm khí cảnh

25 - Chương 25: Thắng lợi trở về

26 - Chương 26: Ta chỉ ra một kiếm! Bại ngươi

27 - Chương 27: Ngoại môn đệ nhất! Hoàn toàn

28 - Chương 28: Lục đoạn đỉnh! Thất đoạn

29 - Chương 29: Kiếm khí hộ thể bí pháp

30 - Chương 30: Sáng chế kiếm kỹ, ngộ ý cảnh,

Xem hết