Đánh giá
Đã có 23 người đánh giá
Phi thăng, Chỉ là bắt đầu! Kiếm tu Dương Thiên mang theo vô thượng kiếm quyết phi thăng Tiên giới, chính kiếm tu danh tiếng, tu Sát Lục Kiếm Đạo. Một kiếm phá trời xanh, tại Tiên, Phật, Yêu, Quỷ, Ma năm giới đều để lại tuyên cổ truyền thuyết! !!!

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
60
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Cao Cấp
90
61269
96687

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

22 bình luận