Kinh Dị Tây Du

DS Chương Đề cử

Điểm: 10/ 10 - 11 phiếu
Kim Cô Bổng đối với súng bắn tỉa, Hỏa Nhãn Kim Tinh nhắm chuẩn Xe Tăng, Thất Thập Nhị Biến đụng vào X quang, ta ngược lại —— Tôn Ngộ Không mộng quyển —— quần chữ T cũng coi là y phục sao?

P/s:
Lịch ra: hên xui.
Tình trạng: Full
Thể loại: Kinh Dị
Cốt truyện: Tôn Đại Thánh du nhập thế giới hiện đại trừ tà

P/s:

Nếu thấy được xin vote “Tốt”

Còn thấy không hay xin lịch sự đóng tab và sang truyện khác hay hơn

Trích Đoạn

Chương 499: Tề Thiên Đại Thánh (Đại Kết

Chương 498: Tru Tiên Trận (bảy)

Chương 497: Tru Tiên Trận (sáu)

Chương 496: Tru Tiên Trận (5)

Chương 495: Tru Tiên Trận (bốn)

1 - Chương 1: Bên trong tà

2 - Chương 2: Náo quỷ

3 - Chương 3: Tôn Ngộ Không

4 - Chương 4: Quỷ linh

5 - Chương 5: Định Linh Châu

6 - Chương 6: Tu tiên cầu xin

7 - Chương 7: Khu Quỷ (một)

8 - Chương 8: Khu Quỷ (hai)

9 - Chương 9: Khu Quỷ (ba)

10 - Chương 10: Khu Quỷ (bốn)

11 - Chương 11: Khu Quỷ (5)

12 - Chương 12: Trần Tiểu Ất thủ đoạn

13 - Chương 13: Hỏa Nhãn Kim Tinh

14 - Chương 14: Không biết rõ quan hệ sư đồ

15 - Chương 15: Quỷ nhập vào người

16 - Chương 16: đi vào học

17 - Chương 17: Quỷ ảnh (một)

18 - Chương 18: Quỷ ảnh (hai)

19 - Chương 19: Thổ hào thế giới

20 - Chương 20: Nữ sinh cùng Tây Du Ký (một)

21 - Chương 21 : nữ sinh cùng Tây Du Ký (hai)

22 - Chương 22 :Tiên Nữ, Ma Đầu

23 - Chương 23 : xe máy thi đấu

24 - Chương 24 : quỷ khí cùng mèo linh

25 - Chương 25 : diễm đối mặt

26 - Chương 26 : thi đấu xe

27 - Chương 27 : nhắc nhở (một)

28 - Chương 28 : nhắc nhở (hai)

29 - Chương 29 : đúng chuẩn bị

30 - Chương 30 : âm u Đại Sơn

Xem hết