Đánh giá
Đã có 1 người đánh giá
Một cái đến từ địa ngục bưu kiện, một phong quỷ dị cổ quái Tem, chúc mừng ngươi trở thành một tên người phát thơ mới, mời ký nhận bưu kiện, tới thể nghiệm một chút Tử Vong đường đi nào.

Người phát thơ cuối cùng cũng sẽ chết, chỉ có này phân Tem trường tồn.

Tại hạ là tay mới, văn án có lẽ hơi đơn giản, nhưng sau khi convert 1 số chương mình sẽ bổ sung văn án kỹ hơn.
Nếu thấy convert tốt và truyện ổn thì các đạo hữu đừng keo kiệt NP và Kim Đậu nhé.
Dự tính mỗi ngày 2 đến 3 chương, nếu được hỗ trợ thì sẽ bạo chương ạ.
Mới nhất
5 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
7,310
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

1
6
7750

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận