Kình Minh

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.8/ 10 - 4 phiếu
Thương Châu Phủ thiếu niên lang, vào triều làm quan, trước diệt Đạt Diên Hãn, tái chiến Bát Bạch Thất, tráng ta Đại Minh sơn hà. Hưng thịnh thực nghiệp, mở cấm biển, xây trường quân đội, luyện lính mới, hùng binh bắc vào, dẹp yên thảo nguyên. Chọn tinh binh, vào vùng Trung Nguyên, giết Bạch Liên giáo, tàn sát gian nịnh, xây muôn đời vương triều.

Chế tạo cường đại Đại Minh đế quốc, chúng ta có thể không phải chỉ là nói một chút ---- Trần Sinh.

Trích Đoạn

Chương 223: Trận doanh phản chiến

Chương 222: Vô tình đùa bỡn

Chương 221: Cản đường làm khó dễ

Chương 220: Hoành giáo Phú Thi

Chương 219: Cự tuyệt ở ngoài cửa

1 - Chương 1: Thiếu niên đã từng có điểm ngây

2 - Chương 2: Tiệc tối gia đấu quá sốt ruột

3 - Chương 3: Nhà nghèo không thể nào dùng bát

4 - Chương 4: Tình thế phát triển nhiều khó

5 - Chương 5: Quân tử cớ gì ? Lo lắng tràng

6 - Chương 6: Hoa ngôn xảo ngữ

7 - Chương 7: Cắt đổ lúc mùa cao lương muốn

8 - Chương 8: Từ xưa ác thân cáo trạng trước

9 - Chương 9: Sao có thể phân biệt ta là sói

10 - Chương 10: Nàng dâu lớn nhất

11 - Chương 11: Trung Thu ngày hội

12 - Chương 12: Đã sớm chuẩn bị

13 - Chương 13: Hắc sắc món ngon

14 - Chương 14: Kiếm tiền đại kế

15 - Chương 15: Tự cho là đúng tiểu Mộc tượng

16 - Chương 16: Đánh bạc thu được màu

17 - Chương 17: Tiểu Mộc tượng không hiểu

18 - Chương 18: Tộc Trưởng cho mời

19 - Chương 19: Vô tình ca tẩu

20 - Chương 20: Phụ thân cái tát

21 - Chương 21: vô pháp tha thứ

22 - Chương 22: Cha con tình thâm

23 - Chương 23: Một nhà diễn đế

24 - Chương 24: Sòng bạc chi hành

25 - Chương 25: Lôi đài (Thượng)

26 - Chương 26: Lôi đài (Hạ)

27 - Chương 27: Lấy ơn báo oán

28 - Chương 28: Phu Tử đến cửa bị chửi chạy

29 - Chương 29: vốn Tuấn Nam là dựa vào mặt

30 - Chương 30: Tiểu Mộc tượng ăn cứt chim

Xem hết