Đánh giá
Đã có 4 người đánh giá
Teikou bóng rổ bộ, lấy nắm giữ 'Tượng trưng' ý nghĩa thế hệ kỳ tích mà nghe tên.

Trong đó, làm bóng dáng mà tồn tại 'Huyễn chi thứ sáu người' hầu như không muốn người biết nhưng là nắm giữ để 'Thế hệ kỳ tích' đều tôn kính năng lực đặc thù.

Mà chúng ta nhân vật chính, so với cái này 'Huyễn chi thứ sáu người' còn muốn không muốn người biết...

"Phải khiêm tốn."

Nhân vật chính nói như vậy
Mới nhất
18 giờ trước

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ
HacTamX Avatar

HacTamX

Level: 0
6
1616
0

Vinh danh bảng

loading