Kỳ Tổ

DS Chương Đề cử

Điểm: 5.8/ 10 - 50 phiếu

Thiên Quang Đại Lục, đạo Phật pháp Yêu ngang dọc đan vào.

Lôi Trạch Cổ Uyên, giới thiên Thần Minh rèn phong cách cổ, Lôi Đình xỏ xuyên qua Thiên Địa.

Nhiên Tẫn Chi Hải, Vãng Thiên Chi Kiếm chỉ Thanh Thiên, băng hỏa hai cực một niệm

Đào chỉ trên núi, phương tôn thần múa gặp chỉ tuyết, hoa đào bay lượn nhẹ nhàng

Cổ lăng Phật trước, đèn hỏa dừng đốt truyền Nhân Quả, 2 tay áo Càn Khôn định duyên

1 đời Kỳ Tổ, thừa cổ đạo kỳ ý, hành tẩu Nhân Gian!

Bạch hạc sách mới, thỉnh các vị ủng hộ nhiều hơn, cảm tạ 

Trích Đoạn

Chương 75: Ảnh Thành thần điện

Chương 74: Canh Sở hành trình

Chương 73: Ai là đá thử đao

Chương 72: Lần thứ hai tập hợp

Chương 71: Nhất Diệp Lưu Quang

1 - Chương 1: Phụ thể

2 - Chương 2: Mời

3 - Chương 3: Một bộ đấu thú kỳ

4 - Chương 4: Chuột chi Tinh lực

5 - Chương 5: Truy tung đánh cướp

6 - Chương 6: Lần thứ nhất ẩu đả

7 - Chương 7: Thần ân hiện ra

8 - Chương 8: Nguyên do

9 - Chương 9: Vui ưu mỗi thứ một nửa

10 - Chương 10: Chúng Thần Chi Điện

11 - Chương 11: Thái dương quang trụ

12 - Chương 12: Cụ hiện thành tượng

13 - Chương 13: Một đoạn Cửu tinh chi lực

14 - Chương 14: Thần ân cư sĩ

15 - Chương 15: Thử Yêu xâm lấn

16 - Chương 16: Lệnh động viên

17 - Chương 17: Quỷ dị bổ nhiệm

18 - Chương 18: Khiếu doanh

19 - Chương 19: Giác kỹ tràng

20 - Chương 20: Luận võ giác kỹ

21 - Chương 21: Cụ hiện khoe uy

22 - Chương 22: Phân phối nhiệm vụ

23 - Chương 23: Kỳ hương dị quả

24 - Chương 24: Thử Yêu đánh lén

25 - Chương 25: Cụ hiện liên tục phóng

26 - Chương 26: Viên thứ 2 quân cờ

27 - Chương 27: Dự phán năng lực

28 - Chương 28: Thực lực đại tăng

29 - Chương 29: Hành tích bại lộ

30 - Chương 30: Cường hãn Quân chủ

Xem hết