Đánh giá
Đã có 51 người đánh giá

Thiên Quang Đại Lục, đạo Phật pháp Yêu ngang dọc đan vào.

Lôi Trạch Cổ Uyên, giới thiên Thần Minh rèn phong cách cổ, Lôi Đình xỏ xuyên qua Thiên Địa.

Nhiên Tẫn Chi Hải, Vãng Thiên Chi Kiếm chỉ Thanh Thiên, băng hỏa hai cực một niệm

Đào chỉ trên núi, phương tôn thần múa gặp chỉ tuyết, hoa đào bay lượn nhẹ nhàng

Cổ lăng Phật trước, đèn hỏa dừng đốt truyền Nhân Quả, 2 tay áo Càn Khôn định duyên

1 đời Kỳ Tổ, thừa cổ đạo kỳ ý, hành tẩu Nhân Gian!

Bạch hạc sách mới, thỉnh các vị ủng hộ nhiều hơn, cảm tạ 

Mới nhất
2 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
15,720
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận