Đánh giá
Đã có 10 người đánh giá
Đại thiên thế giới, Vạn Tộc Lâm Lập.

Ủng có nhân tộc cùng Vũ Tộc song trọng huyết thống thiếu niên Tiêu Bạch, ngoài ý muốn tiến vào Thời Gian Thần Tháp, từ đó nhất phi trùng thiên.

Trăm vạn dặm Thương Khung Ngự Phong làm ảnh, ức vạn cái sinh linh Ngã Chủ Trầm Phù.

Lại nhìn Tiêu Bạch chiến hồng trần, chinh Vạn Tộc, đãng thiên dưới, thành tựu trên trời dưới dất, duy ngã độc tôn Lăng Thiên bá chủ

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
15
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

44
35545
283344

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

3 bình luận


hieudhbk92hy1 15