Lăng Thiên Chiến Tôn

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.3/ 10 - 1876 phiếu
Địa Cầu mạnh nhất Binh Vương hồn xuyên dị thế, dung Luân Hồi Võ Đế ký ức, tu 《 Cửu Long Chiến Tôn Quyết 》, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chiến uy không thể địch!Sẽ luyện dược, có thể luyện khí, hiểu Minh văn. . .Sinh hoạt chức nghiệp, toàn năng mới là Vương Đạo! ---------------- Trong khi chờ đợi chương mới các bạn có thể vào đây đọc một số bộ do mình cv: http://truyencv.com/truyen-dang-boi/21497/ ----------------

Trích Đoạn


2432: nhớ kỹ mấy cái kiếm

2431: thần thông 'Thanh liên 13 kiếm '

2430: lại là tiên kiếm

2429: Lăng Thiên ca ca cùng Khả Nhi tỷ tỷ

Đệ 2,428 chương toàn đến

1 - Chương 1: Binh Vương 'Lăng Thiên '

2 - Chương 2: Viễn Cổ Cự Tượng chi lực

3 - Chương 3: 《 Cửu Long Chiến Tôn Quyết 》

4 - Chương 4: Băng quyền như núi

5 - Chương 5: Thiên tài Võ Giả

6 - Chương 6: Minh Văn chi thuật

7 - Chương 7: Cường thế xuất thủ

8 - Chương 8: Thiếu nữ 'Khả Nhi '

9 - Chương 9: 《 Hàn Băng Thần Kiếm Quyết 》

10 - Chương 10: Đánh cuộc!

11 - Chương 11: Một lần một nghìn lượng

12 - Chương 12: Tình thế xoay chuyển

13 - Chương 13: Gáy một tiếng ai nấy đều kinh

14 - Chương 14: Tử Vẫn Thiết

15 - Chương 15: Thất phẩm Luyện Dược Sư?

16 - Chương 16: Hưng sư vấn tội

17 - Chương 17: Sau ba tháng, lấy mạng của ngươi!

18 - Chương 18: Đột phá

19 - Chương 19: Điêu ngoa tiểu thư

20 - Chương 20: Tiêu huyết một kiếm

21 - Chương 21: Ta là Đoạn Lăng Thiên!

22 - Chương 22: Lôi Hỏa Đan

23 - Chương 23: Thối Thể cảnh Ngũ trọng!

24 - Chương 24: Tử Vẫn nhuyễn kiếm

25 - Chương 25: Tiểu Bàn Tử

26 - Chương 26: Lôi Hỏa Minh Văn

27 - Chương 27: Khó lòng giãi bày

28 - Chương 28: Nửa tháng sau

29 - Chương 29: Tâm ý đã quyết

30 - Chương 30: Hết sức căng thẳng

Xem hết