Lấy Sách Nhập Đạo

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.9/ 10 - 8 phiếu
Thường nhìn các loại tiểu thuyết Diệp Thu Sinh xuyên việt đến Tu Chân Giới, cũng đạt được nguyên bản chủ nhân thần kỳ Bút Lông, Diệp Thu Sinh bắt đầu vô hạn diễn dịch con đường tu chân của mình...

"Tiểu Phàm Đại Thần, cầu mau mau đổi mới, lại không đổi mới ta liền từ phấn biến thành đen!"

"Rống! Quá đẹp, khen thưởng một trăm linh thạch"

...

Ngẫu nhiên thần kỳ Bút Lông, mỹ nữ, đan dược, pháp bảo... Muốn cái gì vẽ cái gì, úc, mỹ nữ coi như xong, Tiểu Mỹ sẽ giết ta!

#ps: Hố mới đào, cầu ủng hộ ! ^^

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
Cầu vote 10* !!
Cầu vote cuối chương !!
Cầu đề cử !!
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

Trích Đoạn

Chương 117: (xong bản 2 )

Chương 116: Hài tử

Chương 115: Trở lại địa cầu

Chương 114: Nguyên Anh Kỳ

Chương 112: Bảo mệnh Ngọc Bài mất linh

1 - Chương 1: Bút Lông .

2 - Chương 2: Mở sách .

3 - Chương 3: Tu Tiên công pháp .

4 - Chương 4: Chuẩn bị Tu luyện .

5 - Chương 5: Nho Môn (tu ) .

6 - Chương 6: Thư Hữu thế giới kỳ ngộ .

7 - Chương 7: Hố cha .

8 - Chương 1: Vương Tiểu Hổ là cô nhi nhìn thấy

9 - Chương 9: Luyện khí 8 tầng .

10 - Chương 10: Buổi đấu giá một .

11 - Chương 11: Buổi đấu giá hai .

12 - Chương 12: Miểu sát luyện khí mười tầng

13 - Chương 13: Chiêu tân luận võ trước chuẩn

14 - Chương 14: Lý Dĩnh Nhi .

15 - Chương 15: Quỷ hẹp hòi Lý Dĩnh Nhi .

16 - Chương 16: Kiểu mới Đoán Thể đan .

17 - Chương 17: Quen biết Trương Tĩnh Nhu .

18 - Chương 18: Luận võ bắt đầu .

19 - Chương 19: Chật vật Trương Tĩnh Nhu .

20 - Chương 20: Đây là hiểu lầm ngươi tin không

21 - Chương 21: Bị 20 người truy sát Hàn Thanh

22 - Chương 22: Lừa giết 20 người .

23 - Chương 23: Đại chiến 2 cường .

24 - Chương 24: Minh ngộ kiếm chiêu .

25 - Chương 25: Thích nữ sắc Bạch Sát .

26 - Chương 26: Tấn cấp thứ 1 vòng .

27 - Chương 27: Giáo huấn Bạch Cốt .

28 - Chương 28: Thập Cường quyết chiến .

29 - Chương 29: Thụ thương .

30 - Chương 30: Đấu! .

Xem hết