【 B.Faloo.com cấp A ký kết tác phẩm: Đô thị liền hô hấp đều trở nên mạnh mẽ 】

"Đích, hít một hơi, nội tức kinh nghiệm +1!"

"Đích, luyện tập quyền pháp, công phu kinh nghiệm +1!"

"Đích, tính toán số tiền, toán học kinh nghiệm +1!"

"Đích, đàn tấu Cầm Khúc, đàn dương cầm kinh nghiệm +1!"

"Đích, đọc qua Y Thư, y thuật kinh nghiệm +1!"

Đường Tu phát hiện, thế giới của hắn trong tất cả đều là kinh nghiệm, vô luận làm cái gì, đều có thể thu hoạch được kinh nghiệm tăng lên chính mình.

"Đích, hai người ba ba, tính năng kinh nghiệm +1!"

"Đích, ba người..." (Bản Cố Sự đạt đến nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

☯ Truyện CV by ๖ۣۜVɪя͢ʊ͋s™Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
50,840
Linh khí
60
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
38
34566
6242

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

29 bình luận


NamCungUy 55