Garden of the Sun trong bung dù ngoái đầu nhìn lại Kazami Yuuka, nguyệt dưới nâng chén ẩm nguyệt Houraisan Kaguya, cầm trong tay trường đao Konpaku Youmu,. . .

Những thứ này đều là ta khuê nữ a này! Muốn phao các nàng liền từ thi thể của ta trên bước qua đi a!

Nào đó tóc vàng chính thái như vậy gầm thét lên. . .

Truyện này tràn ngập lượng lớn không trinh tiết khôi hài, không trinh tiết nương hóa, không trinh tiết xuyên qua nội dung. . . Xin đừng nên quá mức chờ mong.

P/S: Nương hóa boss chứ không phải nương hóa main đâu. Anh em chớ nhầm lẫn !!!

Trích Đoạn

Chương cuối: Tân thế giới Thần linh đại

Chương 138: Phu thê đương

Chương 137: Biến đổi bất ngờ

Chương 136: Kẽ hở

Chương 135: Thần linh đại nhân

1 - Tự chương

2 - Chương 1: Xuyên qua rồi ~~

3 - Chương 2: Liên quan với xuyên qua giải thích

4 - Chương 3: Rukongai

5 - Chương 4: Số may? Xấu vận khí?

6 - Chương 5: Hoan nghênh đi tới không trinh tiết

7 - Chương 6: Muội run

8 - Chương 7: Shin'ō Academy (thượng)

9 - Chương 8: Shin'ō Academy (trung)

10 - Chương 9: Shin'ō Academy (hạ)

11 - Chương 10: Học tập kế hoạch

12 - Chương 11: Hằng ngày tu hành

13 - Chương 12: Sự kiện khẩn cấp?

14 - Chương 13: Nhận thiện (thượng)

15 - Chương 14: Nhận thiện (hạ)

16 - Chương 15: Thoáng qua 40 năm

17 - Chương 16: Huấn luyện chiến

18 - Chương 17: Đến từ Unohana Retsu đặc huấn

19 - Chương 18: Đến từ Unohana Retsu đặc huấn

20 - Chương 19: Đến từ Unohana Retsu đặc huấn

21 - Chương 20: Ngẫu nhiên gặp

22 - Chương 21: Rốt cục phán đến Shikai (thượng)

23 - Chương 22: Rốt cục phán đến Shikai (hạ)

24 - Chương 23: Kế hoạch quấy rầy

25 - Chương 24: Tốt nghiệp phân phối

26 - Chương 25: Hiện thế (thượng)

27 - Chương 26: Hiện thế (hạ)

28 - Chương 27: Quincy thiếu nữ

29 - Chương 28: Kurosaki

30 - Chương 29: Diệp Vũ biện pháp (thượng)

Xem hết