Tổng hợp những truyện thuộc thể loại kinh dị

Chương 817

1 giờ trước

Chương 14

5 giờ trước

Chương 351

5 giờ trước

Chương 16

19 giờ trước

Chương 550

20 giờ trước

Chương 409

1 ngày trước

Chương 518

1 ngày trước

Chương 259

1 ngày trước

Chương 40

1 ngày trước

Chương 170

1 ngày trước

Chương 13

2 ngày trước

Chương 397

1 tuần trước

Chương 1000

1 tuần trước

Chương 738

1 tuần trước

1 tuần trước

Chương 60

2 tuần trước

Hoàn thành

2 tuần trước

Chương 940

2 tuần trước

Chương 750

3 tuần trước

Chương 54

3 tuần trước