Đánh giá
Đã có 14 người đánh giá
Bi thảm số mệnh, ông trời đùa giỡn. Một nam nhân hai nữ nhân, Linh Kiếm Sơn hội ngộ biệt ly. Đạo Tình Hư Lộ có mà như không.
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
47,220
Linh khí
70
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • SOS13579 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    3 tháng trước
  • anhhhuan11 đề cử 13 Nguyệt Phiếu
    3 tháng trước
Danh Tác Lão Thành
4
485
3541

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

18 bình luận


anhhhuan11 65
SOS13579 5