Phổ thông học sinh lớp mười hai Tô Minh, ngẫu nhiên thu được anh hùng liên minh rút thưởng hệ thống, có thể thu được trong trò chơi vật phẩm cùng anh hùng kỹ năng, đồng thời ở trong hiện thực sử dụng. Ngươi nói ngươi muốn đánh ta? Janna nhanh lên cho ta bộ cái khiên; thành tích không tốt sát hạch sẽ không qua? Thi thời điểm ở khác người bài thi trên cắm mắt (Ward) thì tốt rồi; còn muốn xem mỹ nữ tắm? Cái này càng đơn giản hơn, dùng Teemo bị động ẩn thân không được sao.Từ giờ ViVu tiếp nhận bộ này nhé ~~

------------------------------------------------------------------
♛Ném ném cái [Kim Đậu] bạo bạo cái [Chương]♛
Converter : ~ ViVu ~


♛~Ném 1 NP = 2c♛
♛~Ném 1 Kim đậu bạo ♛20c♛

Đề cử

vote
68
Nguyệt phiếu
278
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

ViVu Avatar

ViVu

Level: 0
Ta Là Siêu Nhân
12
4180
4200

Vinh danh bảng

loading


tanluong127 72
nhoxhuyproco2@ 40
nhoxdanny45@ 20
CrystalSnow 20
phong98hlk 20
huan1995coi 20
tulinhthu123 20
bkavw1 20
kevovi 20
dm.m.m3200@ 14
Kudohama 8
linhlql 2
tranthienthanh198802@ 2