Long châu chi Vũ Thiên tông sư giới thiệu vắn tắt: một cái bị dị thế giới linh hồn thay thế sau hoàn toàn mới Vũ Thiên, vì là không biến thành 300 năm sau cái kia hèn mọn lão già họm hẹm, tại Dragon Ball thế giới bên trong từng bước một trưởng thành cũng mạnh lên cố sự .

Một cái bởi vì hắn ảnh hưởng, mà dùng Dragon Ball cố sự này phát sinh đủ loại biến hóa cố sự .

p/s : 1 bộ sách kết hợp Dragon và Naruto

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
43,820
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Soái Ca
20
8822
18221

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

22 bình luận