Đánh giá
Đã có 2650 người đánh giá

Lăng Vân độ kiếp thất bại, xảy đến Địa Cầu mạt pháp thời đại, từ trong đô thị tu chân, từng bước một nghịch thiên quật khởi.

Đồng tu Phật Ma Đạo! Đan điền tích súc Chân Long! Có được Thái Cổ Long Thần huyết mạch, thu hoạch được Thượng Cổ Tam Hoàng truyền thừa! Lăng Vân chiến Thiên đấu Địa, trảm yêu trừ ma, một đường nghịch thiên tu hành!

Hắn từ tu chân thế giới mà đến, hắn đem Vũ Toái Hư Không mà đi!

Hắn là Long Hoàng Vũ Thần!

Tổng điểm vote: 4201728

Hội viên điểm Vote hàng tuần: 24102

Tổng đề cử: 339878

Tổng số lượng từ: 3866080

15/5 lên sàn....

Mọi người đọc tốt thì ủng hộ nhé :v...

Like FB đánh gia xếp " Tốt" dùm và vote sao 10 đ cảm ơn

Mới nhất
5 tháng trước

Đề cử

vote
40
Nguyệt phiếu
2
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

61
83989
1430

Vinh danh bảng

loading


lumireciarina 2