Long Hồn Võ Tôn

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.4/ 10 - 12 phiếu
bộ đội đặc chủng vương Đoạn Thần, thành công truy hồi X quốc thần khí Luyện Yêu Hồ, lại bị phản đồ bán đứng thân hãm lớp lớp vòng vây, cuối cùng lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Sau khi tỉnh lại, hắn lại phát hiện mình xuyên việt đến võ đạo thế giới, hơn nữa, thần khí Luyện Yêu Hồ trở thành Mệnh Hồn của hắn, có được thôn phệ vạn thú năng lực. Kỳ Lân Hỏa Sư, Nghiệt Long Băng Ly, Thánh Viêm Chu Tước, Lôi Quang Côn Bằng, vô luận loại nào cường đại Thần Thú, đều có thể bị Luyện Yêu Hồ thôn phệ, cũng hấp thu đến năng lực của bọn nó, hóa thành chính mình dùng! Từ đó, Đoạn Thần bắt đầu rồi một đoạn nghịch thiên siêu phàm, cùng thiên địa tranh phong quật khởi hành trình. Đoạt Long tộc truyền thừa, uẩn sinh Long Thần huyết mạch, hồn võ song tu, bất khuất thiếu niên lấy đỉnh phong xu thế, uy chấn thiên địa tam giới, ...

Trích Đoạn


Chương 1155: Phát hiện mới

Chương 1154: Ngoài ý liệu thành công

Chương 1153: Cực đoan lựa chọn

Chương 1152: Chân chính đầu sỏ gây nên

Chương 1151: Thành công?

1 - Chương 1: Xuyên việt dị giới

2 - Chương 2: Đan dược phong ba

3 - Chương 3: Mệnh Hồn thức tỉnh ( thượng)

4 - Chương 4: Mệnh Hồn thức tỉnh (hạ)

5 - Chương 5: Mãnh hổ pháo

6 - Chương 6: Biên Bức Mệnh Hồn

7 - Chương 7: Song hổ hợp nhất

8 - Chương 8: Tật Điện Kiếm Quyết

9 - Chương 9: Liệp ưng Mệnh Hồn

10 - Chương 10: Võ đạo phường thị

11 - Chương 11: Lạc Nhật Cung

12 - Chương 12: Tiễn thuật quyết đấu

13 - Chương 13: Siêu phàm tiễn thuật

14 - Chương 14: Tật điện truy ảnh

15 - Chương 15: Bắc Sơn săn thú

16 - Chương 16: Lợi trảo hổ

17 - Chương 17: Hắc giáp tri chu

18 - Chương 18: Ba tiễn bắn một lượt

19 - Chương 19: Cặn bã

20 - Chương 20: Nhìn thấu

21 - Chương 21: Thần khí hiển uy

22 - Chương 22: Khảo hạch thành tích

23 - Chương 23: Thủ hộ lầu các lão nhân

24 - Chương 24: Ngạo huyết chiến ý

25 - Chương 25: Đánh bạc chiến

26 - Chương 26: Hồn kỹ

27 - Chương 27: Trong bầu càn khôn thế giới

28 - Chương 28: Thiết Sơn chuông

29 - Chương 29: Truy sát

30 - Chương 30: Sát Thần

Xem hết